Blommor i säsong

Småskalig snittblomsodling


Vi odlar våra blommor själva från frö, rot, knöl ,stickling och lök. Jorden som vi förkultiverar alla våra blommor i är giftfri. Vi tillsätter inga kemiskt tillverkade preparat utan använder oss av naturliga medel som hästgödsel, löv och gräsklipp. Vi vill odla i balans med natur och klimat och varje liten planta blir behandlad med kärlek och vänliga händer. 
 

Vårat mål

Vårat mål är att kunna erbjuda vackra, närodlade och giftfria blommor i säsong. Ett varierat utbud av hållbara snittblommor i självplocket på våra blomsteråkrar. Vi vill sprida glädje, inspiration, kreativitet och välmående med våra blomster.